Chuông gió 18 ống nhôm,chiêu hút tài lộc C1236

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 18 ống màu nâu đỏ bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 70cm. + Khối lượng : 622g.

Chuông gió di lặc đồng,chiêu hút tài lộc C1219

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. +

Chuông gió 3 chuông đồng,chiêu hút tài lộc C1215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 3 chuông đồng . + Kích thước (dài x đường kính chuông ): 25cm x 2cm. + Khối lượng: 60 gr .

Chuông gió 5 ống,chiêu hút tài lộc C1257

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống, chuông tiền, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 55cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc

Chuông gió 8 chuông,chiêu hút tài lộc C1212

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 chuông kim loại + Kích thước: (Dài): 20cm. + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng

Chuông gió 2 tầng chuông đồng,chiêu hút tài lộc C1213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g +

Chuông gió 6 thanh nhôm,chiêu hút tài lộc C1244

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống trắng bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 80cm. + Khối lượng : 197g. + Ý

Chuông gió nhật bản – CGNB008

thumb_flex-1294948216242133_file

Chuông gió nhật bản – CGNB007

T2aXJpXdtNXXXXXXXX_!!23408606

Chuông gió nhật bản – CGNB006

s5.cg

Chuông gió nhật bản – CGNB005

chuong-gio-nhat-ban-Furrin-1


Chuông Gió – Chuông Gió Đẹp – Chuông Gió Phong Thủy